Pacjenci, którzy zgłaszają się do diabetologa, często cierpią jednocześnie na inne schorzenia – w szczególności kardiologiczne. Dlatego powinni pozostawać również pod opieką kardiologa, aby zmniejszyć ryzyko sercowo-naczyniowe. Komfortowym rozwiązaniem jest konsultacja diabetologiczno-kardiologiczna. Osoba chora prowadzona jest przez jednego lekarza, co daje lepszy wgląd w przebieg choroby i proces leczenia. Szacuje się, że w Polsce już 3 miliony osób choruje na cukrzycę, a nawet ⅓ z nich nie zdaje sobie z tego sprawy. Każdego roku przybywa chorych. Przewiduje się, że do 2030 roku choroba obejmie aż 10% populacji. Ogromnym wyzwaniem dla opieki zdrowotnej jest nie tylko obniżenie zachorowalności, ale też minimalizacja ryzyka powikłań cukrzycowych.

Dlaczego chorzy na cukrzycę powinni pozostawać pod opieką diabetologa i kardiologa?

Faktem jest, że zwykle nad Pacjentem diabetologicznym lub kardiologicznym opiekę sprawuje zarówno diabetolog, jak i kardiolog. Dzieje się tak z powodu jednoczesnej obecności cukrzycy, jak i schorzeń kardiologicznych. Nie jest to rzadkie zjawisko – szacuje się, że dotyczy nawet połowy przypadków.

Cukrzyca jest jednym z czynników ryzyka schorzeń kardiologicznych. W przypadku cukrzyków choroby serca i naczyń krwionośnych obserwuje się wielokrotnie częściej niż u innych Pacjentów. Nawet 60–70% chorych na cukrzycę ma stwierdzone powikłania sercowo-naczyniowe.

Jednocześnie u osób hospitalizowanych z powodu zawału mięśnia sercowego lub innych schorzeń kardiologicznych bardzo często rozpoznaje się cukrzycę lub stan przedcukrzycowy. Współchorobowość wymaga szczególnego podejścia terapeutycznego oraz ścisłej współpracy diabetologa z kardiologiem, aby terapia mogła przynieść pożądane efekty.

Współpraca diabetologa i kardiologa w opiece nad Pacjentem diabetologicznym powinna zacząć się niezwłocznie po rozpoznaniu cukrzycy. Według statystyk już po 10 latach trwania choroby co 7. chory rozwija powikłania kardiologiczne. Dlatego wczesna diagnostyka oraz działania profilaktyczne powinny mieć miejsce zanim pojawią się objawy choroby niedokrwiennej serca i innych zaburzeń ze strony układu sercowo-naczyniowego.

Powikłania kardiologiczne cukrzycy

Cukrzyca nie pozostaje bez wpływu na układ krążenia. Wysokie stężenie glukozy we krwi niszczy naczynia krwionośne. Uszkodzenia sprzyjają rozwojowi miażdżycy. Choroba prowadzi do zwężenia światła tętnic, co utrudnia, a niekiedy uniemożliwia przepływ krwi. To z kolei zwiększa ryzyko udaru niedokrwiennego mózgu i zawału mięśnia sercowego.

Inne powikłania kardiologiczne cukrzycy to:

  • choroba niedokrwienna serca,
  • niewydolność serca,
  • zaburzenia rytmu serca i przewodzenia,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zaburzenia lipidowe.

Wskazania do konsultacji diabetologiczno-kardiologicznej

Konsultacje diabetologiczno-kardiologiczne wskazane są wszystkim osobom z rozpoznaną cukrzycą. Bardzo ważne jest, aby poza kontrolą glikemii prowadzić także nadzór nad stanem układu sercowo-naczyniowego. Pozwala to zapobiegać powikłaniom, a także wykrywać nieprawidłowości na wczesnym etapie, gdy jeszcze możliwe jest ich wycofanie.

Konsultacja diabetologiczno-kardiologiczna – korzyści dla Pacjenta

Szczególnym rozwiązaniem dla osób z rozpoznaną cukrzycą lub stanem przedcukrzycowym są konsultacje diabetologiczno-kardiologiczne. Choroba prowadzona jest z uwzględnieniem zwiększonego ryzyka sercowo-naczyniowego oraz jednoczesnego występowania objawów ze strony układu krążenia. Pozwala to na zindywidualizowanie i ujednolicenie terapii farmakologicznej oraz postępowania pozafarmakologicznego (np. dietoterapii). Istotną korzyścią dla Pacjenta jest fakt, że dzięki konsultacjom diabetologiczno-kardiologicznym pozostaje on pod opieką jednego lekarza, który specjalizuje się zarówno w diabetologii, jak i kardiologii. To również wpływa na ujednolicenie zaleceń terapeutycznych i profilaktycznych. Ponadto nie ma ryzyka, że chory będzie omijał konsultacje z jednym ze specjalistów (np. ze względu na długi czas oczekiwania na wizytę). Sprawowanie opieki nad Pacjentem przez jednego lekarza pozwala na jego lepsze poznanie, zbudowanie zaufania oraz wgląd w przebieg choroby na poszczególnych etapach. Zaletą konsultacji diabetologiczno-kardiologicznej jest oszczędność czasu. Wystarczy jedno spotkanie z lekarzem, zamiast dwóch. W poradni PUROMED Pacjenci mogą liczyć na szybkie terminy wizyty, na które nie jest potrzebne skierowanie.
Umów się na konsultację diabetologiczno-kardiologiczną w poradni PUROMED
Konsultacja diabetologiczno-kardiologiczna
Małgorzata Kuberska-Kędzierska kardiolog, diabetolog, internista
Artykuł powstał we współpracy z dr n. med. Małgorzatą Kuberską-Kędzierską dr n. med. Małgorzata Kuberska-Kędzierska – kardiolog, diabetolog, internista