Migrena charakteryzuje się napadowymi bólami głowy, którym zwykle towarzyszą dodatkowe dolegliwości – m.in. nudności, wymioty, nadwrażliwość na bodźce. Choroba może znacznie utrudnić codzienne funkcjonowanie i obniżyć jakość życia. Dlatego ważne jest podjęcie specjalistycznego leczenia. Dowiedz się, jaki lekarz leczy migrenę i jak wygląda terapia. Szacuje się, że migrena dotyka nawet 8% populacji polskiej, z czego zdecydowaną większość stanowią kobiety. Jest to choroba przewlekła, a jej objawy pojawiają się okresowo. Częstotliwość napadów migrenowych jest indywidualna dla każdej osoby. Migrenę zalicza się do grupy pierwotnych bólów głowy, co oznacza, że jej przyczyną nie jest inne schorzenie. Choroba może ujawnić się w każdym wieku, najczęściej jednak ma to miejsce przed 40. rokiem życia.

Po czym rozpoznać migrenę?

Głównym objawem migreny jest silny, pulsujący, jednostronny ból głowy. Utrzymuje się od kilku godzin do nawet 3 dni. Rozwija się gwałtownie. Niekiedy (około 10% przypadków) wystąpienie napadu migrenowego poprzedzone jest tzw. aurą. Są to różnego rodzaju objawy neurologiczne (m.in. zawroty głowy, zaburzenia mowy, zaburzenia widzenia), które trwają kilkanaście minut i ustępują samoistnie.

Migrenie mogą towarzyszyć dodatkowe objawy są to:

 • światłowstręt,
 • nudności,
 • wymioty,
 • nadwrażliwość na dźwięki,
 • nadwrażliwość na zapachy.

Między kolejnymi napadami migrenowymi osoba chora nie odczuwa żadnych dolegliwości. Częstotliwość występowania objawów jest indywidualna. Wyróżnia się migrenę:

 • epizodyczną,
 • przewlekłą.

Migrena przewlekła charakteryzuje się występowaniem bólu głowy przez co najmniej 15 dni w miesiącu w ciągu kolejnych 3 miesięcy. Dolegliwości w przynajmniej 8 dniach muszą spełniać kryteria bólu migrenowego. Natomiast migrena epizodyczna to napady migrenowe pojawiające się nieregularnie.

Jakie są przyczyny migreny?

Dokładne przyczyny migreny nie zostały poznane. Przypuszcza się, że choroba ma podłoże genetyczne. Wrodzone zaburzenia skutkują nadwrażliwą reakcją nerwowo-naczyniową. W czasie ataku dochodzi do nagłego rozszerzenia naczyń mózgowych. Prawdopodobnie jest to związane z:

 • nieprawidłowym funkcjonowaniem neuronów stymulujących przepływ krwi z mózgu,
 • nadmierną stymulacją wewnątrzczaszkowych włókien nerwowych,
 • nieprawidłowym funkcjonowaniem receptorów kanałów jonowych w korze mózgowej.

Nie wiadomo, które geny odpowiadają za rozwój migreny. Prawdopodobnie jest to nawet kilkaset różnych genów.

Jak odróżnić migrenę od innych bólów głowy?

Najczęściej ból migrenowy obejmuje tylko jedną połowę głowy. Rozpoczyna się w okolicy skroniowej. Ma charakter pulsujący i trwa nawet do 72 godzin. Ból migrenowy nasila się podczas aktywności fizycznej. Ponadto towarzyszą mu jeszcze inne dolegliwości (m.in. światłowstręt, nudności, wymioty, nadwrażliwość na bodźce) i może być poprzedzony aurą.

Czy migrenę można leczyć?

Migrena jest chorobą, którą można z powodzeniem leczyć, aby złagodzić objawy w momencie napadów bólu głowy oraz zmniejszyć częstotliwość ich występowania. Terapia powinna być prowadzona pod okiem specjalisty. Całkowite wyleczenie nie jest możliwe.

Dlaczego warto leczyć migrenę?

Leczenie migreny pozwala poprawić jakość życia, która jest znacznie obniżona przy powtarzających się napadach migrenowych. Ból głowy, któremu towarzyszą dodatkowe dolegliwości, utrudnia codzienne funkcjonowanie zawodowe i społeczne. Wiele osób odczuwa silny lęk przed wystąpieniem kolejnego ataku, co również przekłada się negatywnie na normalną aktywność. Powtarzające się napady migrenowe leczone na własną rękę mogą prowadzić do nadużywania leków przeciwbólowych. To z kolei sprzyja rozwojowi polekowego bólu głowy, który ma duże nasilenie i jest trudny do złagodzenia. Migrena jest błędnie uznawana za niegroźną dolegliwość. Nieleczona może skutkować wzrostem częstotliwości napadów lub przedłużeniem czasu ich trwania (powyżej 72 godzin). Natomiast występowanie aury jest czynnikiem ryzyka niedokrwiennego udaru mózgu – szczególnie u młodych osób.

Jaki lekarz zajmuje się leczeniem migreny?

Lekarz, który zajmuje się diagnostyką i leczeniem migreny to neurolog. Podczas konsultacji specjalista zbiera wywiad chorobowy, przeprowadza podstawowe badania oraz może pokierować Cię na dodatkowe testy diagnostyczne (np. EEG lub badania obrazowe mózgu) w celu wykluczenia innych chorób układu nerwowego.

Jak wygląda leczenie migreny?

Leczenie migreny dzieli się na:

 • doraźne,
 • profilaktyczne.

Doraźne leczenie migreny jest stosowane w momencie wystąpienia bólu głowy. Obejmuje środki przeciwbólowe z różnych grup, tryptany (przy mocno nasilonych dolegliwościach), a także leki przeciwwymiotne i uspokajające.

Profilaktyczne leczenie migreny ma na celu zapobieganie kolejnym napadom migrenowym. Jest ono wdrażane u osób z częstymi nawrotami choroby lub mocno nasilonymi dolegliwościami. Terapia obejmuje codzienne przyjmowanie leków z różnych grup (m.in. przeciwdepresyjnych, przeciwpadaczkowych), które są indywidualnie dopasowywane do każdego Pacjenta. Profilaktyczne leczenie migreny przewlekłej może obejmować także zastosowanie toksyny botulinowej typu A i leków biologicznych (np. przeciwciał monoklonalnych).

Jeżeli cierpisz na nawracające bóle głowy o charakterze pulsującym, zapisz się na konsultację neurologiczną. Lekarz przeprowadzi pełną diagnostykę i wdroży indywidualnie dopasowane leczenie.

Umów się do neurologa
w poradni PUROMED

Neurologia PUROMED Poradnia Lekarzy Specjalistów w Łodzi
dr n med. Maciej Naze
Artykuł powstał we współpracy z lek. spec. Grzegorzem Nabiałczykiem lek. spec. Grzegorz Nabiałczyk neurolog,

CHIRURGIA NACZYNIOWA

CHOROBY ZAKAŹNE

DERMATOLOGIA
• DLA DOROSŁYCH
• DLA DZIECI
DIABETOLOGIA
DIETETYKA KLINICZNA
ENDOKRYNOLOGIA
FIZJOTERAPIA
• DLA DOROSŁYCH
• DLA DZIECI
• UROGINEKOLOGICZNA
GASTROLOGIA DZIECIĘCA
GINEKOLOGIA
HEPATOLOGIA
INTERNA
KARDIOLOGIA
MEDYCYNA PODRÓŻY
NEUROLOGIA
ONKOLOGIA
• OGÓLNA
• PIERSI
• GINEKOLOGICZNA
ORTOPEDIA
PODOLOGIA
• DLA DOROSŁYCH
• DLA DZIECI
PSYCHIATRIA
• WIZYTY STACJONARNE
• WIZYTY DOMOWE
• WIZYTY ONLINE
REUMATOLOGIA
UROLOGIA
BADANIA PRENATALNE
• VERAgene i VERACITY
• Test PANORAMA
BIOPSJA PROSTATY
BIOPSJA PIERSI
CYTOLOGIA PŁYNNA
FIBROSCAN
FOTEL BTL EMSELLA
PUNKT POBRAŃ
USG
CHIRURG NACZYNIOWY
LEKARZ CHORÓB ZAKAŹNYCH
DERMATOLOG
DIABETOLOG
DIETETYK KLINICZNY
ENDOKRYNOLOG
FIZJOTERAPEUTA
FIZJOTERAPEUTA DZIECIĘCY
FIZJOTERAPEUTKA UROGINEKOLOGICZNA
GASTROLOG DZIECIĘCY
GINEKOLOG
HEPATOLOG
INTERNISTA
KARDIOLOG
LEKARZ MEDYCYNY PODRÓŻY
NEUROLOG
ONKOLOG
ONKOLOG PIERSI
ORTOPEDA
PODOLOG
PSYCHIATRA
REUMATOLOG
UROLOG
ULTRASONOGRAFISTA (USG)